list logo 2.pngLillehammer Studentorganisasjon

  slide_1.jpg slide_2.jpg slide_4.jpg bruss1.jpg slide_3.jpg euparl1.jpg

Facebook live feed

Twitter live feed

Valg av representanter til kontrollkomitéen

Skrevet mandag 25. april 2016 av Lillehammer Studentorganisasjon

Under LiSt sitt årsmøte 28. april skal vi velge ny kontrollkomité! Er du interessert i vervet, men usikker på hva det vil innebære? Vi har spurt lederen av kontrollkomitéen om nettopp dette!

kontrollkomiteen.jpg
Kontrollkomitéen fra venstre: Guro Tuer, Petter Nordtorp Mølmen og Bano Abdulrahman


LiSt har spurt leder av kontrollkomitéen, Petter Nordtorp Mølmen, om hva han gjør i sitt verv og hva han har fått ut av det!

Hva gjør du i kontrollkomitéen?
Kontrollkomitéen er en upartisk og uavhengig komité som skal påse at Lillehammer studentorganisasjon overholder sine vedtekter, retningslinjer og valgreglement. Komiteen behandler også mistillitsforslag. Jeg som leder har ansvaret for dette. Kontrollkomiteens viktigste rolle er deltakelsen på parlamentsmøter. Her har komiteen en observatørrolle, og kan si ifra om det foreligger feil ved det prosessuelle eller materielle reglementet. Komiteen kan også besvare direkte spørsmål angående saksgang eller parlamentets vedtatte dokumenter. Gjennom dette virket har kontrollkomiteen en aktiv rolle i parlamentsmøtene. Kontrollkomiteen har gjennom sitt mandat, mulighet til å sende inn endringsforslag til vedtekter. Dette kan være nyttig dersom komiteen, som har størst kompetanse rundt disse spørsmålene, opplever mangler eller problemer knyttet til vedtektene. Kontrollkomiteen har også i sitt mandat at vi skal behandle innsendte mistillitsforslag. Komiteen har her ansvaret for saksbehandlingen, deriblant veiledning og informering til partene som er berørt av forslaget.

Hva har du fått ut av vervet i kontrollkomitéen?
Gjennom mitt verv i kontrollkomiteen har jeg fått praktisert min juridiske kompetanse gjennom lesing, på passing og revidering av vedtekter. Jeg har vært med på en rekke parlamentsmøter, og der fått et innblikk i korrekt møtekultur og saksbehandling. Dette er helt klart noe som vil være attraktivt for fremtidige arbeidsgivere. I løpet av min tid i kontrollkomiteen har jeg også vært deltakende på saksforberedelsen ved et mottatt mistillitsforslag. Selv om dette ble trukket før prosessen var ferdig, var dette en spennende prosess.

Har du spørsmål eller ønsker å stille til valg? Ta kontakt på mail vegard.vikoren@hil.noDel på facebook Del på twitter __UNKNOWN(tools.comments)__ RSS feed