list logo 2.pngLillehammer Studentorganisasjon

  slide_1.jpg slide_2.jpg slide_4.jpg bruss1.jpg slide_3.jpg euparl1.jpg

Facebook live feed

Twitter live feed

SOPP-styret

SOPPs styre er organisasjonens høyeste organ. Styret består av fire studentrepresentanter valgt av studentdemokratiet ved lærestedene, og fire representanter fra utdanningsinstitusjonene og de ansatte. Studentene har styreledervervet og dermed flertall i styret ved lederens dobbeltstemme.

Studentrepresentantene fra HiL er:

Vegard Vikøren - vegard.vikoren@yahoo.no

Njaal Kleppe-Madland - Njaal@kleppe-madland.no

Vara:

Anders Eidem

Vebjørn Bjørlo

Romina N. Ørvig 

Del på facebook Del på twitter RSS feed