list logo 2.pngLillehammer Studentorganisasjon

  slide_1.jpg slide_2.jpg slide_4.jpg bruss1.jpg slide_3.jpg euparl1.jpg

Facebook live feed

Twitter live feed

Samfunnsstyret trenger nye medlemmer!

Skrevet onsdag 11. mai 2016 av Lillehammer Studentorganisasjon

Har du lyst til å være med å ha ansvaret for studentgruppene på HiL? Har du lyst til å være med å dele ut 850 000 kr til studentaktiviteter?

13180869_10153958031910219_238243013_n.jpg

I forbindelse med valg av nye medlemmer til Samfunnsstyret (Sst) til LiSt, har vi snakket med nestleder, Sara Sætre. 

Hva gjør du i Sst?
I Samfunnsstyret blir penger fra LiSts drifts- og prosjektkonto delt ut til studentgruppene på HiL. Sst er det organ som har ha kontakt og kommunikasjon med studentgruppene.

Jeg har sittet i Sst siden høsten 2015, da jeg ble valgt som nestleder. Vi møtes en gang hver 14. dag for å ta stilling til de søknader om støtte som har kommet in eller diskutere andre spørsmål som har kommet opp.Etter møter skal svar til studentgruppene skrives. Alle i Sst har noen grupper som man er kontaktperson for, som betyr at du er den i styret som gruppen kan stille spørsmål til eller få informasjon fra. 

Hva har du fått ut av vervet?
Dette vervet har gjort at jeg ha lært med å samarbeide med forskjellige personer.
Man får et innblikk i hvordan det er å ta avgjørelser og foreta vurderinger. Det gir en ansvarsfølelse – du er jo med bestemmer over et budsjett på 850 000 kr tross alt!
Man lærer seg også å se på saker fra et annet perspektiv. Man kan ikke bare støtte de prosjekter man selv liker, man skal ha studentsamfunnets beste i tankene.

Hvorfor anbefaler du andre å stille?
Jeg anbefaler andre å stille fordi det er en god erfaring å ha med seg videre. Det ser heller ikke dårlig ut å ha på en CV. Men det beste er jo at man får venner på tvers av studeiene! Man treffer engasjerte mennesker som det er driv i og det liker jeg!

Det tar ikke særlig lang tid og man får så mye tilbake for det. Personlig kan jeg ikke skjønne at folk ikke søker.

Har du lyst til å stille til valg? Send en mail til vegard.vikoren@hil.no!  

Del på facebook Del på twitter __UNKNOWN(tools.comments)__ RSS feed