list logo 2.pngLillehammer Studentorganisasjon

  slide_1.jpg slide_2.jpg slide_4.jpg bruss1.jpg slide_3.jpg euparl1.jpg

Facebook live feed

Twitter live feed

Parlamentet

Parlamente velges på høsten ved urnevalg, antall representanter fra hver avdeling i Parlamentet er bestemt av hvor mange studenter det er på avdelingen. Dersom en avdeling ikke har nok søkere kan de resterende plassene på denne avdelingen deles mellom de andre avdelingene. Representantene i Parlamentet er  ansvarlig for å arrangere studentråd, hvor alle tillitsvalgte ved deres avdeling kan møte å fremme saker som Parlamentet bør fremme. De skal også drive kursing og oppfølgning av de tillitsvalgte i løpet av studieåret, og være bindeleddet mellom klassetillitsvalgte og LiSt.

Parlamentet skal løfte studentpolitiske saker videre fra tillitsvalgte til LiSt, for å sikre at studentenes behov, ønsker og rettigheter blir ivaretatt. Videre har de ansvar for at studentene blir hørt, og er det øverste organet i LiSt mellom Årsmøtetene. Parlamentet godkjenner alle avgjørelser, og gir AU arbeidsoppgaver gjennom året.

 

Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap - ØKORG

Unni Øygard

Avd. styret – HR

Unni.oygard@hotmail.com

Marit Skjøtskift

Avd. styret – HR

maritskj@me.com

Gaute M. Kornberg

1. vara avd. styret – HR

gautemk@gmail.com

Heidi Petrine Eidsør

2. vara avd. styret – HR

Heidi.eidsor@hotmail.com

Jasmin Wallace

HR

marygoodknight@gmail.com

Mia Lillefosse

1. vara

lillefossem@gmail.com

Emily Johansson

2. vara

emily@jofam.net

 

Avdeling for samfunnsvitenskap - ASV

Hanna Carina E. Øvrebø

Avd. styret – HR

Hannacarina93@hotmail.com

Emil Henningsmoen

Avd. styret – HR

Emil_henningsmoen@hotmail.com

Njål Kleppe Madland

1. vara avd. styret – HR

njaal@kleppe-madland.no

Ibrar A. Manzoor

2. vara avd. styret - HR

Ibrara04@gmail.com

Marit Wikheim

HR

Marit_wik@hotmail.com

Lars Henrik R. Øberg

HR

Oeberg.larsh@gmail.com

Sofie Bergstrøm

1 vara

Wodd_bergas@msn.com

Vebjørn Bjørlo

2. vara

vebbjo@me.no

Ingvild Torberg

3. vara

Ingvild-tor@hotmail.com

Kristine Tingvik Aas

4. vara

kristinetaas@gmail.com

Emma Carolin Fiebeck

5. vara

emmacarolin@hotmail.com

Stian Iversen

6. vara

stianiel@hotmail.com


Avdeling for pedagogikk og sosialfag - APS 

Karoline Ranger

Avd. styret – HR

Karro-95@hotmail.com

Kristin Aldridge

Avd. styret – HR

Kristin.aldridge@hotmail.com

Betzy Hansen

1. vara avd. styret – HR

betzymontana@hotmail.com

Jostein Rummelhoff

2. vara avd. styret – HR

Jostein.rummelhoff@gmail.com

Espen Hjertholm

HR

hjertholmespen@gmail.com

Thomas Kalfoss

HR

thomaskalfoss@hotmail.com    

Ulrikke Rådahl

1. vara

ulrikkeradahl@gmail.com

Amalie Saltnes Øglænd

2. vara

amaliesalt@gmail.com

 

Avdeling for TV-fag - TVF

Anders Eidem

Avd. styret - HR

anderseidem@gmail.com


Den norske filmskolen - DNF 

Geir Rolandsen

HR

gfrolandsen@gmail.com

August F. Sørheim

Vara

aufaso@gmail.com

 

Del på facebook Del på twitter RSS feed