list logo 2.pngLillehammer Studentorganisasjon

  slide_1.jpg slide_2.jpg slide_4.jpg bruss1.jpg slide_3.jpg euparl1.jpg

Facebook live feed

Twitter live feed

Kontrollkomitéen

Kontrollkomitéen består av tre medlemmer som har mandat til å kontrollere at Råd&Utvalg, Arbeidsutvalget, Samfunnsstyret, Parlamentet, og andre organ i organisasjonen følger de vedtatte vedtektene til LiSt.

Kontrollkomitéen har også ansvar for å vurdere eventuelle mistillitsforslag.


Det trengs ingen tidligere erfaring, men vervet er kanskje spesielt relevant for jusstudenter. 

 

Representanter 2015/2016:

Petter Mølmen - petter.molmen@gmail.com

Guro Tuer - guro_tuer@hotmail.com

Bano Abdulrahman - banorahmati@hotmail.com

Del på facebook Del på twitter RSS feed