list logo 2.pngLillehammer Studentorganisasjon

  slide_1.jpg slide_2.jpg slide_4.jpg bruss1.jpg slide_3.jpg euparl1.jpg

Facebook live feed

Twitter live feed

Internasjonalt utvalg

Internasjonalt utvalg (IU) (http://hil.no/om_hoegskolen/utvalg/internasjonalt_utvalg) er et strategisk, rådgivende og samordnende organ for høgskolestyret i saker som vedrører internasjonalt arbeid ved høgskolen. De skal også vurdere alle sider av høgskolens internasjonalisering. 

Utvalget skal bestå av:

  • Prorektor
  • Viserektor
  • En dekan
  • To studieledere
  • Studiedirektør
  • En PhD-leder
  • En Stipendiat
  • En Studentrepresentant

Leder ved Internasjonalt kontor fungerer som sekretariat. Vararepresentanter møter etter behov. Rektor oppnever utvalgsmedlemmene, deres varaer, leder og nestleder. Utvalget kan selv fastsette et arbeidsutvalg (AU) om dette er ønskelig.

Skoleåret 2015/16 representanter er: 

Representant:

Guri Mølmen - guri.molmen@gmail.com 

Vara:

Jenny Nilsson - Jenielsson90@gmail.com

Del på facebook Del på twitter RSS feed