list logo 2.pngLillehammer Studentorganisasjon

  slide_1.jpg slide_2.jpg slide_4.jpg bruss1.jpg slide_3.jpg euparl1.jpg

Facebook live feed

Twitter live feed

Hvordan velges de

Lillehammer Studentorganisasjon er ansvarlig for å velge studentrepresentanter til alle råd og utvalg ved HiL. Disse velges av parlamentet på vårens siste parlamentsmøte, og sitter fra 1.juli – 1.juli året etter(gjelder ikke studienemda og LMU). Dette gjelder ikke Høgskolestyret, som velges på urnevalg sammenfallende med parlamentsvalget på høstsemesteret.  Her finner du utfyllende informasjon om de ulike rådene og utvalgene, samt informasjon om hvem som er representant og hvordan denne kan kontaktes. 

Del på facebook Del på twitter RSS feed