list logo 2.pngLillehammer Studentorganisasjon

  slide_1.jpg slide_2.jpg slide_4.jpg bruss1.jpg slide_3.jpg euparl1.jpg

Facebook live feed

Twitter live feed

Arbeidsutvalget

au.jpg

Arbeidsutvalget har ansvaret for den daglige driften av organisasjonen. De skal være bindeleddet mellom høgskolens ledelse og studentene, og drive oppfølging av studentrepresentanter i styrer, råd og utvalg. Noen av arbeidsoppgavene AU har er å innstille saker til Parlamentet, promotere LiSt, møtedrift og pengefordeling. Representanter til AU velges på siste parlamentsmøtet hver vår, og sitter fra 1.juli - 1.juli året etter. 

Leder

Lederen i LiSt er ansiktet utad og har et overordnet ansvar. Han/hun skal alltid ha en oversikt over de sakene som organisasjonen jobber med. Leder er ansatt i 70 % stilling og skal være lett tilgjengelig mellom 08:00 – 16:00 hver arbeidsdag. Han/hun skal utarbeide mål og visjoner for LiSt, og delegere oppgaver på en heniktsmessig måte. Videre skal lederen fungere som en kontakt- og samarbeidsperson mellom interne og eksterne aktører. Det å skape et produktivt arbeidsmiljø og trivsel blant de ansatte og tillitsvalgte i LiSt er også en viktig del av lederens hverdag. 

Leder: Henrik Wangberg

Kontaktinformasjon

Tlf: 406 08 495

Mail: hwangberg@gmail.com

 

Nestleder

Nestleders ansvar er å være tilstede sammen med leder i den daglige driften, og er stedfortreder ved leders fravær. Han/hun har ansvar for LiSts utvikling, ved å ha et kritisk perspektiv på organisasjonens arbeid, kultur og struktur. Andre viktige roller er å følge opp tillitsvalgte som sitter i ulike råd og styrer. Nestleder skal ha god innsikt i hva LiSt jobber med, og en viktig arbeidsoppgave er derfor å samarbeide med leder om politiske dokumenter og andre gjøremål.

Nestleder: Emil Henningsmoen

Kontaktinformasjon

Tlf: 406 08 495

Mail: hwangberg@gmail.com

 

Økonomiansvarlig

Økonomiansvarlig skal kontrollere at organisasjonen følger budsjettet som er bestemt av årsmøtet. En viktig del av jobben er å drive oppfølging av studengruppene og studenthuset sammen med Samfunnstyret, for å sikre at de har kontroll på økonomien.

Økonomiansvarlig: Frida Volden

Kontaktinformasjon

Tlf: 934 81 466

Mail: fridavolden@hotmail.com 


Informasjonsansvarlig

Informasjonsansvarlig i LiSt har hovedansvaret for informasjonsflyt. En sentral del av informasjonsansvarlig sin hverdag er å kommunisere med og holde kontakten med ulike interne og eksterne personer. 

Informasjonsansvarlig: Jostein Sandmark

Kontaktinformasjon

Tlf: 986 53 125

Mail: sandmarkfoto@gmail.com

 

Fagpolitiskansvarlig 

Fagpolitisk ansvarlig vil arbeide med fag- og forskningsrelaterte saker og følge opp studentrepresentanter i råd og utvalg ved HiL, i tråd med arbeidsutvalgets arbeidsfordeling. Fagpolitisk ansvarlig skal holde seg oppdatert om studiekvalitetsarbeidet som foregår ved HiL. Parlamentet kan kreve at fagpolitisk ansvarlig skal fremlegge rapport.

Fagpolitiskansvarlig: Arild Johannessen

Kontaktinformasjon

Tlf: 41906304

Mail: lordarild@gmail.com

 

Velferdspolitiskansvarlig 

Velferdspolitiskansvarlig skal jobbe med velferdstilbud SOPP, HiL og LiSt tilbyr, og drive med forbedring og utvikling av de eksisterende og kommende tilbud studentene etterspør. Velferdspolitiskansvarlig har hovedansvar for kontak mellom AU og Studenthuset. Sentrale arbeidsområder kommende periode blir boliger, studentrabatter, treningstilbud, psykisk og fysisk helsetilbud og studentgrupper.

Velferdspolitiskansvarlig: Kristin aldridge

Kontaktinformasjon

Tlf: 412 87 607

Mail: Kristin.aldridge@hotmail.com

Del på facebook Del på twitter RSS feed