list logo 2.pngLillehammer Studentorganisasjon

  slide_1.jpg slide_2.jpg slide_4.jpg bruss1.jpg slide_3.jpg euparl1.jpg

Facebook live feed

Twitter live feed

Forskningsutvalget

Forskningsutvalget er høgskolestyrets og rektoratets fagorgan for forskningspolitikk og forskningsforvaltning (http://hil.no/om_hoegskolen/utvalg/forskningsutvalget). Studentene er representert med to masterstudenter i dette utvalget, og det er:

Representant:

Thomas Kalfoss - thomaskalfoss@hotmail.com

Vara:

Roald Tinholt - roartin@online.no

Del på facebook Del på twitter RSS feed